Nye lokaler

Det er nå gjort avtale om at vi skal flytte inn i nye lokaler i Skådalsveien 33 sommeren 2024. Vi holder allerede til på eiendommen, så det blir ikke så langt å flytte sakene våre. Vi skal inn i det første runde bygget på eiendommen. Dette ble tidligere kalt Observasjonsbygget. Her skal det bli klasserom, grupperom, kontorer og enda litt mer. Foreløpig plan sier at lokalene skal være ferdige til 1.juni.


Skolen er med i planleggingen av de nye lokalene og vi tror det blir flott for elevene og personalet.