Skolen er for alle!

Vi har et tydelig kristent verdigrunnlag, men skolen er for alle

Skolene har et tydelig kristent verdigrunnlag som er utgangspunktet for alt vi gjør. Imidlertid ønsker vi å understreke at alle barn, uansett bakgrunn eller religion, er hjertelig velkomne. 

 

Vi tror at mangfold er en styrke, og at alle kan lære og oppleve verdifull erfaring fra hverandre. Selv om vårt kristne verdigrunnlag er en viktig del av skolekulturen vår, vil vi at alle barn skal føle seg inkludert, respektert og verdsatt, uansett hva de tror på. Vårt fokus vil alltid være å gi en trygg og støttende læringsmiljø for alle elevene våre.

En menneskerett!

Retten til å velge andre skoler enn de offentlige er tydelig forankret i menneskerettighetene: “Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få” sies det i FN’s barnekonvensjon. (FNs barnekonvensjon gjelder som en del av norsk lov.)

 

Videre står det: “Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter… og å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.

 

FN barnekonvensjon sier dette om foreldrebetaling:
“Partene anerkjenner barnets rett til utdanning og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal de særlig: a) gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle.”

 

Statstilskudd: Staten dekker i utgangspunktet  85% av kostnadene per elev til friskolene, men bla kostnadene til bygninger er ikke tatt med i grunnlaget for dette. Det reelle tilskuddet pr elev er ca 70%. Derfor er det nødvendig med skolepenger for friskolene.

(Kilde KFF) 

Vi har plass til dine barn

Skolenytt

Vi har nå ledig jobb for lærer på småskoletrinnet i inntil 100% stilling.  Du får bruke talentene dine i en hyggelig liten klasse,...

Les mer
Skolenytt

HNHG Follo er i ferd med å firedoble antall elever. På begge skolene er det åpent for å søke hele året.HNHG Oslo tar imot elever i 1.-...

Les mer
Oslo, Skolenytt

Det er nå gjort avtale om at vi skal flytte inn i nye lokaler i Skådalsveien 33 sommeren 2024. Vi holder allerede til på eiendommen, så ...

Les mer