PRAKTISK INFO

Skolepenger

Skolen får endel statsstøtte, men dette holder ikke for driften. Vi har lov å ta 15% av statens sats i foreldrebetaling. Dette tilsvarer ca 3500 kroner. Vi har valgt å holde skolepengene lave slik at flest mulig har råd til å sende barna sine til skolene. 

 

Skoleåret 2023/24 er skolepengene på kr 1771 per måned (11 måneder). Husstander med inntekt på under 3 G kan søke om reduksjon og kan da få regning på bare 10%. Det gis søskenrabatt med 25% avslag for 2.barn, 50% for barn nummer 3 og 75 % for barn nummer 4.

AKS / SFO

Begge skolene tilbyr AKS/SFO. Åpningstiden er fra kl 8 frem til skolestart kl 8.30 og fra skoleslutt til kl 16.30. Ved behov fra flere foreldre er vi åpne for å tilpasse åpningstiden etter foreldrenes behov. Elever i 1. og 2.trinn har rett til 12 t/uken med gratis AKS/SFO-tid. Fra skoleåret 2024/25 utvides dette til også å gjelde 3.trinn. Det tilbys både hel og halv plass. 

 

På AKS/SFO legger vi til rette for lek og ulike aktiviteter. Vi er mye ute. Elevene har med seg egen niste til AKS/SFO-måltid. Mer informasjon og søknadsskjema fås ved tildeling av skoleplass eller ved henvendelse til rektor.

Bytte av skole

Foreldre kan fritt velge å bytte skole mellom to skoleår eller midt i året. Ved bytte fra kommunal til privat skole søker du først skoleplass. Etter å ha mottatt positivt svar på denne og avtalt oppstartstidspunkt gir du den andre skolen skriftlig beskjed om at eleven skal begynne på Hans Nielsen Hauge grunnskole Oslo eller Follo. Vi ønsker også at du ber om at eventuelle papirer som er arkivert på elevens navn (“mappa”) overføres til ny skole. Dette vil gjøre oppstarten enklere.

 

Ved bytte fra vår skole til en annen skole må vi ha skriftlig beskjed. Vi har en måneds oppsigelsestid. Det betyr at dere må betale for måneden etter at oppsigelsen er mottatt, men velger selv når skiftet skal skje.

Skolehelsetjeneste

Vi er tilknyttet den lokale skolehelsetjenesten og har samme rutiner for helsekontroller og vaksiner som andre skoler.

 

Helsesykepleiere tilbyr noen undervisningsopplegg til skolene, men det er skolens ledelse som velger hva vi ønsker å takke ja til. Vi har gode relasjoner til skolehelsetjenesten ved begge skolene.

PP-tjeneste

Statped, barnevern og andre samarbeidspartnere: Elever ved vår skole har de samme rettighetene til hjelp og støtte som om de hadde gått på andre skoler. Vi strekker oss langt for å finne gode løsninger for den enkelte elev.

Permisjon

Kontaktlærer kan gi fri en skoledag, søknad om lengre permisjoner behandler rektor. Hvert enkelt tilfelle behandles individuelt. Det tas hensyn til familiens livssituasjon og hvor mye fravær eleven har fra tidligere. Vi oppfordrer alle til å legge feriereiser og arrangementer til skolens mange fridager.

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 4 km fra skolen har rett på gratis skoletransport med Ruter. Elever bosatt i Oslo søker skoleskyss med Ruter gjennom nettsiden til Skole og utdanningsetaten i Oslo: Skoleskyss for elever i Grunnskolen, Oslo Kommune

 

Les informasjonen, klikk på “Søk reisekort(Logg inn)” og logg inn med MinID eller bankiD og fyll ut skjema. Du finner Hans Nielsen Hauge Grunnskole i listen over skoler som kan søke om skoleskyss i skjemaet.

 

Elever ved HNHG bosatt i Nordre Follo søker om skoleskyss via nettsidene til Nordre Follo Kommune: Les informasjonen og logg inn med MinID eller BankID for å søke: Søknad om skoleskyss Nordre Follo

 

Det fungerer slik at foreldrene får overført et beløp som man så kan kjøpe månedskort for. Lurt å søke så snart som mulig.

 

Dersom man bor i en annen kommune har man rett på gratis transport fra hjemstedet til kommunegrensen dersom avstanden er mer enn 2 km(1. klasse) eller 4 km (2.- 10 klasse)


Du finner informasjon om hvordan du søker i din kommune på kommunens nettsider.

 

Drosjetransport
Elever i 1. og 2. klasse og elever med nedsatt funksjonsevne kan sende søknad til skolen sin om taxitransport. Søknad om drosjetransport sendes til skolen med opplysninger om skoleveien og hvorfor dere søker. Skolen videresender søknaden til kommunen. Det kan ta litt tid for kommunen å behandle søknaden.

 

Her finner du kriterier og hva søknaden skal inneholde: Søknad om drosjetransport/Taxi

HNHG Oslo

HNHG Nordre Follo

Følg HNHG på

Gi en gave på Vipps