Stadig flere søkere til skolene våre!

HNHG Follo er i ferd med å firedoble antall elever. På begge skolene er det åpent for å søke hele året.HNHG Oslo tar imot elever i 1.-7.trinn, mens HNHG Follo tar imot elever i 1.-5.trinn. Nå gleder vi oss til et nytt skoleår med mange nye elever!